Testimonials

Nguyen Thi My Hoang
(Ho Chi Minh City, Vietnam)

My name's Nguyen Thi My Hoang. I was born in Vietnam. I am a lecturer in Business Administration at a university in my country. To be qualified as a lecturer who can teach subjects in English, I needed to achieve at least band 7 in IELTS.

One year ago, I thought that my chance of getting a score of 7.0 was very small. I tried doing lots of practice tests but disappointingly realized that my band scores were about 6.0, and it seemed that I had reached my limits. Another problem was that while I could use the available answers that accompany practice tests to assess my scores for reading and listening skills, it was impossible to evaluate myself for writing and speaking.

Fortunately, I had an opportunity to participate in an intensive IELTS preparation course with ITP for about 3 months. In this class, Academic Task Prep gave very clear and simplified instructions to enhance all of tested skills. ITP assesses students on writing and speaking skills based on the IELTS scoring system. These assessments made me feel very confident about my improvement.

I am especially impressed by the way ITP have constructed their online writing course. Once a week, I had to produce one or two sets of writing tasks and shared these with ITP for comments. ITP's method is great because they highlighted the mistakes, and I corrected them myself. Then ITP re-checked my corrections. After several weeks, ITP pointed out the common grammar problems that I needed to pay more attention to. Based on this, I improved my grammar usage effectively. In addition, learning with ITP built for me the necessary diversified vocabulary used in academic writing. This skill is very important to achieve a high score in IELTS writing tasks.

I took my first IELTS test in October 2011 and my overall score was 7.0. I felt very comfortable composing two writing tasks within their time limit and my writing was scored at 7.0. This could have not happened without ITP's help.


Tôi là Nguyễn Thị Mỹ Hoàng. Tôi sinh tại Việt Nam và đang là giảng viên ngành Quản Trị Kinh Doanh tại một trường đại học ở Việt Nam. Để có thể dạy được các môn học của trường bằng tiếng anh, tôi cần phải đạt được mức điểm IELTS 7.0.

Cách đây một năm, tôi đã nghĩ rằng cơ hội mà mình đạt được 7.0 IELTS là rất nhỏ. Tôi đã cố gắng làm rất nhiều các bài kiểm tra thử nhưng rất thất vọng khi nhận ra điểm của mình chỉ khoảng 6.0 và rất khó để tiến bộ hơn. Một vấn đề khác là, trong khi tôi có thể sử dụng đáp án đi kèm với tài liệu để đánh giá điểm các kỹ năng đọc và nghe của mình, tôi lại không thể tự đánh giá kỹ năng viết và nói.

May mắn thay, tôi đã có cơ hội tham gia khóa học chuẩn bị cho kỳ thi IELTS với Steve trong khoảng 3 tháng. Trong khóa học này, Steve đã cung cấp những hướng dẫn rất đơn giản và rõ ràng nhằm nâng cao tất cả các kỹ năng. Thầy cũng đánh giá chúng tội dựa trên thang điểm IELTS, điều này tạo cho tôi cảm giác rất an tâm và tự tin vào sự tiến bộ của mình.

Nguyen Thi My Hoang
Ho Chi Minh City, Vietnam